All Pakistan
in
Catering

Baba Rehmat Masih Jalali (Christian) Duaniya Main Koi Bhi Asa Kam Nahi Hay Jiska Koi Hal Na Ho. Kalay Ilm Kay Mahir E Azam. Har Jaiz Or Najaiz Kam Sirf 11 Ghanto Main 110% Gruntty K Sath Krwain. 1: Ksi Ki Talak Krwani Ho Ya Mehboob Ko Tarpana Ho. 2: ...

In DHA Phase 5 Lahore , Lahore , Punjab

3 years ago


View Number


Hide Number


By: BabaSaab

Other

Baba Rehmat Masih Jalali (Christian) Duaniya Main Koi Bhi Asa Kam Nahi Hay Jiska Koi Hal Na Ho. Kalay Ilm Kay Mahir E Azam. Har Jaiz Or Najaiz Kam Sirf 11 Ghanto Main 110% Gruntty K Sath Krwain. 1: Ksi Ki Talak Krwani Ho Ya Mehboob Ko Tarpana Ho. Con...

In DHA Phase 5 Lahore , Lahore , Punjab

3 years ago


View Number


Hide Number


By: BabaSaab

Other

Baba Rehmat Masih Jalali (Christian) Duaniya Main Koi Bhi Asa Kam Nahi Hay Jiska Koi Hal Na Ho. Kalay Ilm Kay Mahir E Azam. Har Jaiz Or Najaiz Kam Sirf 11 Ghanto Main 110% Gruntty K Sath Krwain. 1: Ksi Ki Talak Krwani Ho Ya Mehboob Ko Tarpana Ho. 2: ...

In DHA Phase 5 Lahore , Lahore , Punjab

3 years ago


View Number


Hide Number


By: BabaSaab

Other

Baba Rehmat Masih Jalali (Christian) Duaniya Main Koi Bhi Asa Kam Nahi Hay Jiska Koi Hal Na Ho. Kalay Ilm Kay Mahir E Azam. Har Jaiz Or Najaiz Kam Sirf 11 Ghanto Main 110% Gruntty K Sath Krwain. 1: Ksi Ki Talak Krwani Ho Ya Mehboob Ko Tarpana Ho. 2: ...

In DHA Phase 5 Lahore , Lahore , Punjab

3 years ago


View Number


Hide Number


By: BabaSaab

Other

Baba Rehmat Masih Jalali (Christian) Duaniya Main Koi Bhi Asa Kam Nahi Hay Jiska Koi Hal Na Ho. Kalay Ilm Kay Mahir E Azam. Har Jaiz Or Najaiz Kam Sirf 11 Ghanto Main 110% Gruntty K Sath Krwain. 1: Ksi Ki Talak Krwani Ho Ya Mehboob Ko Tarpana Ho. 2: ...

In DHA Phase 5 Lahore , Lahore , Punjab

3 years ago


View Number


Hide Number


By: BabaSaab

Other

Baba Rehmat Masih Jalali (Christian) Duaniya Main Koi Bhi Asa Kam Nahi Hay Jiska Koi Hal Na Ho. Kalay Ilm Kay Mahir E Azam. Har Jaiz Or Najaiz Kam Sirf 11 Ghanto Main 110% Gruntty K Sath Krwain. 1: Ksi Ki Talak Krwani Ho Ya Mehboob Ko Tarpana Ho. 2: ...

In DHA Phase 5 Lahore , Lahore , Punjab

3 years ago


View Number


Hide Number


By: BabaSaab